• تهران - عضدی جنوبی، ساختمان اداری آبان 40
  • 91003011 - 021

خرید انواع CPU برای سرور HP در نسلهای مختلف