سازمانهای 5 الی 15 نفر

سرور HP مدل DL360 برای سازمان های کوچک و مصارف خانگی

شما در این قسمت چند پیکربندی از سرورهای اچ پی مدل DL360 G7 و DL360 G8 مناسب سازمانهای کوچک را مشاهده میکنید.
کد 8691
30.000.000
 • HPE ProLiant DL360 Gen8 4LFF
 • CPU : 2 * Intel Xeon E5-2650v2
 • HDD: 3* 6TB SAS Enterprise 3.5
 • RAM : 4 * HPE 16GB DDR3 - 12800
 • Power : 2 * HPE 460W
 • Smart Array p420i
 • دارای گارانتی 2 ماهه
ثبت سفارش
کد 8692
10.200.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU: 2 * Xeon E5-2620 v2 - 6core 2.1GHz
 • HDD: 2 * HPE 300GB SAS 10K 6G Used
 • RAM : 2 * HPE 16GB DDR3 - 10600
 • Power : 2 * 450 W New Org
 • Cache Controller: 512M
 • دارای گارانتی 2 ماهه
ثبت سفارش
کد 8693
35.000.000
 • HPE ProLiant DL360 Gen8 8SFF
 • CPU : 2* Intel Xeon E5-2697 v2
 • HDD: 4* HP 900GB SAS 10K 6G New
 • RAM : 4 * HPE 32GB DDR3 - 12800
 • Power : 2 * HPE 460W Used
 • Cache Controller: 512M
 • دارای 6 ماه گارانتی
ثبت سفارش
کد 8694
14.500.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU: 2 * Intel Xeon E5-2620v2 - 6Core
 • HDD: 2 * HPE 300GB SAS 10K Used
 • RAM: 2 * HP 16GB DDR3 - 12800
 • Power : 2 * HP 400 W - New
 • Cache Controller: 512M
 • 6 ماه گارانتی طلایی
ثبت سفارش
کد : 8695
18.800.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU: 2 * Intel Xeon E5-2650v2 -8Core
 • HDD: 3 * HPE 300GB SAS 10K Used
 • RAM: 2 * HP 16GB DDR3 - 12800
 • Power : 2 * HP 750 W - New
 • Cache Controller: 512M
 • 6 ماه گارانتی طلایی
ثبت سفارش
کد : 8696
19.400.000
 • HPE ProLiant DL360 Gen7 SFF
 • CPU : 2 * Xeon X5650 - 6 Core 2.6GHz
 • HDD: 3 * HPE 600GB SAS 10K Used
 • RAM: 3 * HP 16GB DDR3 - 10600
 • Power : 2 * HP 750 W - New
 • Cache Controller: 512M
 • 6 ماه گارانتی طلایی
ثبت سفارش
 • اقتصادی
 • حرفه ای
سازمانهای 15 الی 30 نفر

سرور HP مدل DL360 برای سازمان های در حال توسعه

شما در این قسمت چند پیکربندی از سرور اچ پی مدل HPE DL360 G8 SFF را که مناسب سازمانهای رو به رشد میباشد را مشاهده میکنید.
کد 8791
19.100.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU : Intel Xeon E5-2650v2 - 8Core
 • HDD: 3 * HPE 600GB sas 10k 6g
 • RAM : 2 * 16GB DDR3-12800
 • Power: 2 * HP 450W N
 • Cache Controller: 1G
 • 6 مـاه گارانتـی
ثبت سفارش
کد 8792
32.500.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU : Intel Xeon E5-2670 v2 - 10Core
 • HDD: 4 * HPE 900GB sas 10k 6g
 • RAM : 4 * 16GB DDR3-12800
 • Power: 2 * HP 450W N
 • Cache Controller: 512m
 • 6 مـاه گارانتـی
ثبت سفارش
کد 8793
25.750.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU : Intel Xeon E5-2650 v2 - 8Core
 • HDD: 4 * HPE 600GB sas 10k 6g
 • RAM : 4 * 16GB DDR3-12800
 • Power: 2 * HP 450W New
 • Cache Controller: 512
 • 6 مـاه گارانتـی
ثبت سفارش
کد : 8794
10
کد : 8795
20
کد : 8796
30
 • اقتصادی
 • حرفه ای
سازمانهای 30 به بالا و در حال رشد

سرور HP مدل DL360 برای سازمان متوسط و درحال رشد

سازمانهایی که تعداد پرسنل آنها بالاتر از 30 نفر بوده و در حال رشد میباشند میتوانند این دسته از سرورهای HP DL360 G9 و HP DL360 G8 استفاده نمایند.
کد 8891
40.500.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen8 SFF
 • CPU: 2 * Intel Xeon E5-2670v2-10Core
 • HDD : 3 * HPE 1.2 TB SAS 10K 6G
 • RAM: 4 * HP DDR3-12800 16G
 • Power : 2 * HPE 750w N
 • Cache Controller:512
 • 6 مـاه گارانتـی
ثبت سفارش
کد 8892
69.800.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen9 SFF
 • CPU: 2 * Intel Xeon E5-2640 v3-8Core
 • HDD : 5 * HPE 900GB SAS 10K 6G
 • RAM: 4 * HP DDR4-14900 32G
 • Power : 2 * HPE 500w N
 • Cache Controller:2G
 • دارای ریل کیت
ثبت سفارش
کد 8893
54.850.000
 • HPE ProLiant DL360p Gen9 SFF
 • CPU: 2 * Intel Xeon E5-2620 v3-6Core
 • HDD : 5 * HPE 600GB SAS 10K 6G
 • RAM: 2 * HP DDR4-14900 32G
 • Power : 2 * HPE 500w N
 • Cache Controller:2G
 • دارای ریل کیت
ثبت سفارش
 • اقتصادی
 • حرفه ای

سرور مورد نیاز شما در لیست بالا نیست؟

در صورتی که هیچکدام از پیکربندی های فوق مد نظر شما نیست :

1- میتوانید با مراجعه به قسمت پیکربندی آنلاین سرور ، منابع مورد نیاز خود را انتخاب کنید و پیشفاکتور دریافت کنید.

2- با کارشناسان اچ پی تایم در ساعات کاری با شماره تلفن 91326240-021 در تماس باشید.