هکرها چگونه سرور هایی را برای هک کردن کشف می کنند؟