عوامل موثر بر قیمت سرور اچ پی و راهکارهای مقابله با آن