بررسی تاثیر قیمت سرور اچ پی بر صنعت فناوری اطلاعات